วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัย 28,000 ชิ้น ชุดแรก ให้แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ ตามแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแผนจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับจังหวัดสงขลาได้รับหน้ากากอนามัยชุดแรกจำนวน 28,000 ชิ้น ในวันนี้ (1-04-63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้แทนอำเภอหาดใหญ่ จะนะ บางกล่ำ เมืองสงขลา และคลองหอยโข่งและจะทยอยมอบให้ครบทั้ง16 อำเภออย่างเร่งด่วน

โดยหน้ากากอนามัยที่ได้จัดสรรไปยังอำเภอต่างๆนั้น จะนำไปมอบต่อให้แก่บุคคลกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน ชุมชน เช่น อสม. กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น สนง.ที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนง.ขนส่งจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด และ สนง.หนังสือเดินทาง กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาด และเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ กลุ่มที่ 4 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำห้ามนำหน้ากากอนามัยไปใช้ หรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ หรือมอบให้บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นหรือได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ จะสั่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภาพ/อรรคพงศ์ บุญชีพ
ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา