วันอาทิตย์, 5 เมษายน 2563

ทม.คอหงส์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) อาทิ เน้นย้ำบุคลากรในเทศบาลให้สวมหน้ากากอนามัย,  หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์, กำหนดการเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลเพียงทางเดียว และปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น. เป็นประจำทุกวัน