วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

นายจำนัล เหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ทับซ้อนพื้นทำกิน ในตำบลตอหลังจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจำนัล เหมือนดำผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณี พื้นที่ป่าไม้ทับซ้อนกับพื้นทำกิน ในตำบลตอหลังและพื้นที่โดยรอบ

โดยมี นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.เขต1 จังหวัดนราธิวาสตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาส
พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการฯ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ สปก. เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิกุลทองเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วัดท่ามะปราง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส