วันพุธ, 5 สิงหาคม 2563

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินทางไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่, ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19 และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียในพื้นที่บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.50 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่, ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ณ โครงการ โคก หนอง นา โมเดลต้านภัยโควิด- 19 ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส