วันอาทิตย์, 5 เมษายน 2563

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 6/2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย