วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

บรรยากาศบริเวณด่านบ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้าหลังมาตรการสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

วันนี้ (4 เม.ย. 63) บรรยากาศวันสองในมาตรการสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล ตามคำสั่งจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณด่านบ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า มีประชาชนต่อแถวเพื่อแสดงเจตจำนงในการขอเข้า และออกจังหวัดสตูล โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิ กรอกใบปค.14 ซักถามประวัติ ซึ่งมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาเป็นกรณีไป พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งหว้า ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุข ขนส่ง ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา ประจำจุดด่านฯ

ที่มา ส.ปชส.สตูล