วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ต้อนรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทูน่า

วันพุธที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา TU สงขลาแคนนิ่ง เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชม จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทูน่า
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลานาน