วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562) ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา