วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ร่วมกับ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ทหญ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง