วันเสาร์, 30 พฤษภาคม 2563

อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมแจกจ่ายเจลล้างมือให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมแจกจ่ายเจลล้างมือให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยความร่วมมือระหว่างงานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำทีมโดย ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากรและร่วมแจกเจล พร้อมด้วย ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ และ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ อาจารย์สาขาเคมี

สำหรับการผลิตผลิตเจลล้างมือในลอตแรกนี้ สามารถผลิตเจลล้างมือขนาด 240 ml ได้จำนวน 200 ขวด ขนาด 200 ml 36 ขวด ขนาด 30 ml 80 ขวด ขนาด 60 ml 157 ขวด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย และบุคลากรในการผลิตเจลล้างมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะแจกจ่ายเจลล้างมือให้แก่บุคลากรทุกคน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอวัตถุดิบ เมื่อพร้อมแล้วจะเร่งผลิตโดยเร็วที่สุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนใน จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงเคียงด้วย