วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณ ตลาดนัดพ่อพรหม ถนนเพชรเกษม (ซอย 27- ถนนจันทคาร2) พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย เจ้าหน้าที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาดบริเวณ ตลาดนัดพ่อพรหม ถนนเพชรเกษม (ซอย 27- ถนนจันทคาร2) ถนนเพชรเกษม (ซอย 29 – ถนนเทศาพัฒนา) (ถนนเทศาพัฒนา ตลอดสาย (บริเวณรอบศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด ถนนเพชรเกษมซอย 33 -ถนนจันทคาร1 หน้าโรงเรียนสหศาสตร์ ) พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่