วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ตลาดพลาซ่า 3พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย เจ้าหน้าที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาดบริเวณ ตลาดพลาซ่า 3 ถนนมนตรี 1 และ 2 ซอยแม่เทียบ ซอยสังกะสี ถนนรัถการ (สะพานโรงแรมวีแอล – โรงพยาบาลหาดใหญ่) พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่