วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

เปิดแล้วงาน “ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่จ.สงขลา ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด

วันที่  22 ธ.ค.62  ณ  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จังหวัดสงขลา ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด โดยมี นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนนายก เทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดและประเทศ โดยกำหนดพิธีเปิดงาน และกิจกรรม Kick Off  พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 และจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นว่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์และอาหาร จากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามาจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ได้ใช้จ่ายเงิน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สอดรับกับกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด และขอเรียนว่า งานนี้ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด