Khawchawbannews

ข่าวสังคม ข่าวภูมิภาค ข่าวท้องถิ่น => ข่าวสังคม ข่าวภูมิภาค ข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: system man ที่ สิงหาคม 24, 2017, 09:00:51 PM

หัวข้อ: เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมประกันสังคมสาขาหาดใหญ่ เผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
เริ่มหัวข้อโดย: system man ที่ สิงหาคม 24, 2017, 09:00:51 PM
เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมประกันสังคมสาขาหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560

(http://www.khawchawbannews.com/board/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=321;image)

     วันที่ 21สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมพญาหงส์  สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2560 เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับบริการด้านประกันสังคม บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีความเข้าใจหลักการประกันสังคมตลอดจนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม