ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณืชย์จังหวัดสงขลา และ ตลาดน้ำคลองแห ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าขึ้นกับงาน “ Thailand King Fruits Paradise@Songkhla”


            วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น ณ ตลาดน้ำตลองแห กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณืชย์จังหวัดสงขลา และ ตลาดน้ำคลองแห ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าขึ้นกับงาน “ Thailand King Fruits Paradise@Songkhla” โดย นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานกล่าวเปิดงานนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห กล่าวต้อนรับและนายเอกศักดิ์ อารยะนันท์  พานิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการขายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร วิหสาหกิจชุมชน ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างและเชื่อมช่องทางการจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น และเป็นการยกระดับศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งยังควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเจตนารมณ์ของรัฐในการเปลี่ยนช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยในงาน“ Thailand King Fruits Paradise@Songkhla” มีการจัดจำหน่ายผลไม้หลากหลายชนิดมากกว่า 20 ร้านค้า อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม workshop การทำอาหาร ขนมหวาน รวมถึงน้ำผลไม้ต่างๆ โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น- 16.00 น ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2
ข่าวการศึกษา / คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
« กระทู้ล่าสุด โดย system man เมื่อ สิงหาคม 14, 2018, 02:59:21 PM »
คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชวนคนรุ่นใหม่แสดงความกตัญญูต่อครูเทพ ครูมนุษย์ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต


               ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา ว่า มุ่งหวังให้คณาจารย์ นักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรีไทย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ระลึกถึงบุญคุณครูและร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยอย่างถูกต้องตามแบบแผน สร้างจิตสำนึกและความเป็นสิริมงคลแก่นักดนตรีไทย อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี นาวาโทดิเรก กล้าหาญ ข้าราชการบำนาญ กองดุริยางค์ทหารเรือ และ นางสำราญ กล้าหาญ ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากรในพิธี


                ด้าน นายบรรเทิง สิทธิแพทย์ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า คนไทยเรามักยึดมั่นในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใด สำหรับสาขาวิชาดนตรีไทยนั้นจะแสดงกตเวทีถึงครูบาอาจารย์ด้วยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ดังที่ได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์กำหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยนำหลักเกณฑ์และแนวความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมารวมเข้าด้วยกัน นักดนตรีไทยจึงนอกจากจะมีครูเป็นมนุษย์แล้ว ยังมีครูเป็นเทวดาและครูฤๅษีอีกด้วย เพราะถือว่าเทพบางองค์มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง


                นายบรรเทิง กล่าวอีกว่า ดนตรีไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถของบรรพบุรุษที่คิดสร้างเครื่องดนตรีไทย สร้างบทเพลงต่างๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ได้ถ่ายทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่การพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติดนตรีไทย ด้วยความสำคัญดังกล่าวทางโปรแกรมฯ จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดไปเมื่อปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเข้าพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยในครั้งนี้ 
3
มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์ฯชูพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบาย ร.10
               

                มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โชว์ผลงานพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบาย ร.10 พร้อมลงนามความร่วมมือ ม.ซายน์ มาเลเซีย 


                ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า ความน่าสนใจของงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คือการนำเสนอผลงานบริการวิชาการที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละโปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงแนะนำการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้า ตามบทบาทหน้าที่แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กำหนดให้มีหน้าที่ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเป็นสำคัญ 


                ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคมและประเทศชาติ ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Wisdom power for sustainable development” โดย  Professor Dr.Narimah Samat Dean School of Humanities มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) พร้อมกันนี้จะมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา กับ มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน


                ด้าน ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่สากล โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานและให้ความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการเชิงล้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
4
PFP ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0


        บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFPได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0” เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คุณจารึก การะหงส์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานอีกทั้งนำผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เพื่อจัดชิมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5
ทม.คอหงส์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564)


               เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561  นายพยงค์  อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ณ ห้องประชุมภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรมทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รวมทั้งการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนา


6
ทม.คอหงส์จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2561


               วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้ร่วมประชุมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ (อสม.) ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อให้สมาชิก อสม. ทั้ง 30 ชุมชน ได้นำปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนที่ได้พบมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
7
มรภ.สงขลา ผนึก 8 องค์กร ลงนามขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

                มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ 8 องค์กรพันธมิตร สานพลังขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ” รองนายกฯ ชี้พัฒนาครอบคลุมทุกมิติ หวังช่วยสร้างความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม               พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า ภาคใต้มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จากศักยภาพที่มีสูงมากนี้นำมาสู่การวางแผนพัฒนาใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การท่องเที่ยว 2. การเกษตรและประมง 3. การบริหารจัดการน้ำ 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้ทุกมิติจะช่วยสร้างประโยชน์ให้คนในพื้นที่ได้อย่างมาก


              พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการบูรณาการในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างมีระบบ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ รวมถึงร่วมกันถอดบทเรียน ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์คือความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


                  “นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ เสริมสร้างความมั่นคงและสามัคคีในพื้นที่ รวมถึงยกระดับความเชื่อมั่นให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงความงามและความจริง ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่และถูกบิดเบือนมานาน การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นโอกาสในกานสร้างความเข้าใจและมิตรภาพให้กับคนในประเทศได้รักและสามัคคีกันมากขึ้น” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว


                ด้าน ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภา มรภ.สงขลา กล่าวว่า การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนให้ดีขึ้นได้ต้องอาศัยการยกระดับ ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยดำเนินงานส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนมาเป็นลำดับ เนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายชุมชนประสบความสำเร็จจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบ โดยมี มรภ.สงขลา เป็นพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ทว่า ยังมีอีกหลายชุมชนที่ยังหาจุดเด่นของตนเองไม่เจอ วันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกับ อพท. ในการสนับสนุนงานวิจัยหรือบริการวิชาการร่วมกับ มรภ.สงขลา เชื่อว่าการทำ MOU ร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้การทำงานเพื่อชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และจากความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป


                ขณะที่ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสานพลังของหน่วยงานที่มีภารกิจและเชี่ยวชาญที่หลากหลาย แต่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นโจทย์ในการพัฒนา เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ ยกระดับความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้8
ทน.หาดใหญ่ร่วมกับ มทบ.42จัดโครงการอบรมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง ตามโครงการตาสับปะรดแจ้งเตือนภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข


               วันที่ 2 สิงหาคม 2561 พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง ตามโครงการตาสับปะรดแจ้งเตือนภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พันเอก(พิเศษ)ธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ


              โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวในการเฝ้าระวังแก่ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งผิดปกติ ร่วมกับหน่วยงานของทางราชการ อีกทั้งยังสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ชุมชนของตนให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้


              พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายประวัติ ชาญการ เลขานุการสมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลา จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรการอบรมเรื่อง การใช้วิทยุและการรายงานข่าวสาร ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

9
ข่าวเศรษฐกิจ / มรภ.สงขลา ร่วมปั้นผู้ประกอบการ SME ชายแดนใต้
« กระทู้ล่าสุด โดย system man เมื่อ สิงหาคม 01, 2018, 10:11:11 AM »
มรภ.สงขลา ร่วมปั้นผู้ประกอบการ SME ชายแดนใต้
 

                  อาจารย์ มรภ.สงขลา จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปั้นผู้ประกอบการ SME จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังช่วยสร้างอัตลักษณ์-ทำตลาดระบบดิจิทัล                ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ปี 2561 กล่าวระหว่างกิจกรรมเสวนาทิศทางการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEฯ  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับความร่วมมือจากทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) ในการให้คำแนะปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ วิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้านProduct Design และ Functional Design  เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังขาดการผลิตที่มีนวัตกรรมของตนเอง ขาดความแตกต่างของสินค้าที่มีอัตลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับการจัดการตลาดยังอยู่ในวงแคบ และไม่ได้จัดการด้วยระบบดิจิทัล ส่งผลให้สินค้าดังกล่าวจำหน่ายได้ในราคาต่ำ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลาย 


                ด้าน อ.อมรรัตน์ บุญสว่าง อาจารย์หลักการสูตรออกแบบ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ในการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มผู้ประกอบการนั้น เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งตนเองและ อ.วงศ์วรุตม์ อินตะนัย ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม รองเท้า รวมทั้งออกแบบตราสินค้าเเละบรรจุภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันพัฒนาและวิจัยสูตรอาหาร ส่วน ผศ.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว ให้ความรู้ด้านการตลาด  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายในโครงการจำนวน 10ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติโดยใช้พืชพื้นถิ่น เช่น ใบเม่า เปลือกโดน เปลือกอินทนิล จ.ยะลา 2. ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรสำหรับเด็ก จ.สงขลา 3. ผลิตภัณฑ์รองเท้าหนังผสมผ้าปาเต๊ะ จ.ปัตตานี 4. ผลิตภัณฑ์คัพเค้กจำปาดะของฝาก จ.สตูล 5. เจลอาบน้ำจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมว่านหางจรเข้ จ.สตูล (ผลิตโดยคณะเภสัช ม.สงขลานครินทร์) 6. กรือโป๊ะนกกระทา จ.สงขลา 7.กรือโป๊ะซอสกอและ จ.นราธิวาส  8. ลูกหยีกวนสอดไส้ผลไม้ จ.ยะลา 9. ชุดสมุนไพรแห้งรากจอมพลัง จ.ยะลา และ 10. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมกระดังงาอบกรอบ จ.นราธิวาส                นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และดำเนินการกิจกรรมที่ 1 คือการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ 2 คือการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 คือ การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงนิทรรศการและออกร้าน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการตลาดและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยกิจกรรมที่ 3 นี้ ผู้ประกอบการจะจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา ซึ่งก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการทั้ง 10 สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองและรายได้ของครอบครัวต่อไป
10
มรภ.สงขลา จัดโครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”ถวายพระพร 66 พรรษา ร.10 ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน


              มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูป ต่อด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน


               นอกจากนั้น ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏสงขลา/ มรภ.สงขลา และอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา (ปปจ.) ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี “ราชภัฏสงขลา” การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบัน สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
หน้า: [1] 2 3 ... 10