ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
มรภ.สงขลา สร้างโลมาสีน้ำเงิน ประติมากรรมร่วมสมัยโชว์งานมหกรรมศิลปะ ‘ไทยแลนด์เบียนนาเล่’ ที่กระบี่                อาจารย์ มรภ.สงขลา ปลื้ม ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย “โลมาสีน้ำเงิน” สะท้อนวิถีชีวิตถิ่นใต้ ได้รับเลือกไปจัดแสดงในงานถนนประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ จ.กระบี่


                ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิตถิ่นใต้ ที่ชื่อ “โลมาสีน้ำเงิน” ซึ่งทำด้วยเหล็ก ขนาด130x220x273 ซม. จัดทำโดย อาจารย์จุฑารัตน์ บุตรเผียน ประจำโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในโครงการถนนประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ (Thailand Biennale, Krabi 2018) ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.- 28 ก.พ. ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของ จ.กระบี่ อาทิ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะปอดะ อ่าวไร่เลย์ เขาขนาบน้ำ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและการเสวนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ร่วมกับผลงานประติมากรรมร่วมสมัยอื่นๆ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดประกวดแบบจำลองและภาพสเก็ตซ์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย และส่งหนังสือเชิญ อาจารย์จุฑารัตน์ ร่วมส่งแบบจำลองและภาพสเก็ตซ์นำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินของโครงการฯ ผลปรากฏว่าผลงานของอาจารย์จุฑารัตน์ ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท สำหรับสร้างสรรค์ผลงานโลมาสีน้ำเงิน   


                ผศ.ไชยวุธ กล่าวว่า โครงการถนนประติมากรรมฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านศิลปะร่วมสมัยในทุกสาขา ส่งผลให้แต่ละจังหวัดที่เป็นเมืองศิลปะมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้สนใจงานศิลปะร่วมสมัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาร่วมชมการสร้างสรรค์ผลงาน ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับงานศิลปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ สร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม และการแข่งขันอย่างยั่งยืน และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายการใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนโยบายประเทศไทย 4.0


2
มรภ.สงขลา จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
                มรภ.สงขลา รวมใจเป็นหนึ่ง จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถ่ายทอดบทประพันธ์ “อยากมีพระบรมราชานุสรณ์ให้พ่อ” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์                อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา (ชั้น 3)อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ และถวายเป็นพระราชกุศลที่พระองค์มีต่อชาวราชภัฏสงขลา และพสกนิกรทั่วหล้า


          ในการนี้ อาจารย์สนิท บุญฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ มรภ.สงขลา ได้ประพันธ์บทกลอน “อยากมีพระบรมราชานุสรณ์ให้พ่อ” ความว่า

                “วันพระพ่อเสด็จแถนแผ่นดินไห้                   เสียงพิไรฟังเพียงดังเสียงคลื่น

พ่อผู้ช่วยคนลุกปลุกคนยืน                                                ให้กระดิกพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน

พ่อสำแดงมาแล้วความแกล้วกล้า                                     เสด็จออกแนวหน้าประจักษ์สิ้น

พ่อทรงเป็นประทีปทองของแผ่นดิน                              จักรินพระองค์นี้เป็นที่รัก

                มิรู้สิ้นยินดีพระกรณียกิจ                                   บันลือเลื่องสิบทิศพระกิตติศักดิ์

ยินพระนามยามใดชื่นใจนัก                                             ส่งใจภักดิ์สืบลูกหลานไปนานเนา

แม้พระพุทธปรินิพพานไปนานปี                                   แผ่นดินนี้ก็ยังมีพระพุทธเจ้า

ถึงพ่อเสด็จยาตราสู่ฟ้าเนา                                                 พ่อของเราก็ยังอยู่คู่คนไทย

เพียงรูปกายพ่อแท้ที่แปรธาตุ                            แต่ความดีพ่อมิอาจแปรธาตุได้

ความดีพ่อจะอยู่รอดตลอดไป                                           สถิตดวงใจไทยนิรันดร

จึงอยากมี 'ภูมิพลศักราช'                                                  เป็น 'ภ.ศ.' ประกาศพระราชานุสรณ์

เพื่อจะได้ใกล้ชิดพระบิดร                                                 เทิดพระเกียรติกำจรชั่วกาลนาน”


3
เชฟรอนประเทศไทย ร่วมกับทน.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4


               วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา- ระยะที่ 2 โดยมีนายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสื่อมวลชนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร เข้าร่วมงาน ประมาณ 50 คน


               สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการสร้างบรรยากาศเรื่องการทำงานกับเยาวชนเชิงบวกในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องต่างๆ เช่น ก้าวแรก : เป็น อยู่ คือ ลูกหลานวัยรุ่นบ้านเรา ก้าวสอง : ด้วยเหตุธรรมชาติ กับวิถีที่เปราะบาง ก้าวสาม : ร่วมมือกันได้ ขยายต่อด้วยพลังสื่อ ก้าวสี่ : คู่มือแนวสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศดูแลวัยรุ่นเชิงบวก4
มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างอัตลักษณ์เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ


                มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมปลูกฝังด้านจิตอาสา หวังปั้นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ สอดรับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย


                อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากโครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยกองพัฒนานักศึกษาได้สอดแทรกกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงสอดแทรกเรื่องระระเบียบวินัยและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 100 ปีของ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งทำกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่อีกด้วย


                อ.จิรภา กล่าวว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและมอบเข็มเครื่องหมาย ซึ่งองค์การนักศึกษา พร้อมด้วยสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และความภาคภูมิใจต่อ มรภ.สงขลา ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


                ด้าน นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการนำนักศึกษาจิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณแหลมสนอ่อน หาดชลาทัศน์ และรับบริจาคโลหิต ณ เรือนพยาบาล มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า พร้อมทั้งนำนักศึกษาไปจัดกิจกรรมจิตอาสา ยาใจ ผู้ป่วย ณ อาคารเย็นศิระ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


                นายสกรรจ์ กล่าวอีกว่า มรภ.สงขลา ยังจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่องขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการอบรมพัฒนาทักษะความคิดเชิงกระบวนการระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานด้านธรรมชาติของความคิด และฝึกทักษะเชื่อมโยงความคิดสู่การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้


5
ผู้ช่วย ผอ.CATเขตใต้ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราชจัดรถแห่หมฺรับและขบวนเข้าร่วมประกวด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 


               วันที่ 8 ตุลาคม 2561 คุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 ผ่านมา โดยจัดรถแห่หมฺรับและขบวนเข้าร่วมประกวด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มีทั้งหน่วยงาน ลูกค้าและชุมชนกลุ่มเป้าหมายบริการร่วมแสดงและเข้าประกวด โดยมีพนักงาน ลูกจ้างร่วมงานในครั้งนี้
               

               ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ขึ้น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดงานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-14 กรกฎาคม 2561 รวมระยะ 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณถนนพุทธภูมิ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยภายในงานจะแบ่งการจัดกิจกรรม เป็น 3 โซน คือ โซนเศรษฐกิจฐานรากและวิถีชีวิตย้อนยุค ซึ่งจะเป็นการนำสุดยอดของดี โครงการเด่นและอัตลักษณ์ เขา ป่า นา เล ของทั้ง 23 อำเภอ มาจัดแสดง และร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ โซนลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกอบพิธีสักการบูชาอนุสาวรีย์เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) การบริการนวดแผนไทย การจัดประกวดแข่งขันสัตว์เลี้ยง การประกวดและแสดงกิจกรรมด้านประมง นิทรรศการ 50 ปี ปลานิลพระราชทาน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตชุมชน การประกวด ดี.เจ.เยาวชน การแข่งขันทำผ้าบาติกนักเรียน นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก และโซนสร้างสรรค์นันทนาการ ประกอบด้วย การจัดประกวดรำวงย้อนยุค การจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงบนเวทีกลาง จากศิลปินนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงทุกคืน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 นั้น


               ในปีนี้กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
6
โอเดียนหาดใหญ่ร่วมกับเหล่ากาชาดสงฃลาจัดกิจกรรม"จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับ"


               วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนำทีมโดย คุณฉัตรแก้ว คชเสนี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ จัดกิจกรรมรับ พร้อมด้วย นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา ผู้บริหารห้างโอเดียนฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสนับกิจกรรมได้แก่, คุณพิณรัตน์ เยาว์มณีรัตน์ นายกฯสธวท.สงขลา , คุณณัฏฐ์ธิดา บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CSR และธุรการ ฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ ,คุณอุทัย ไชยสมิต รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บ.หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) โรงพยาบาลหาดใหญ่,หอการค้า จ.สงขลา,ห้างทองไทยดี


              “ห้างโอเดียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด และยังได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเรื่อยมา ซึ่งจะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่ว ประเทศ และเป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนับเป็นกุศลใหญ่ในการช่วยเพื่อนมนุษย์ “คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา ผู้บริหารห้างโอเดียนฯ กล่าวว่า
[img width=500 height=333https://scontent.fbkk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43401239_983637341842925_4930195325605380096_n.jpg?_nc_cat=103&oh=e798f8654f4ed740bcb9253e395122c0&oe=5C4DD2D9][/img]
7
กสท เขตใต้ จัดกิจกรรม CAT CSR Digital Come Together เปิดตัวโครงการ CAT Smart Farm ณ ฟาร์มสุข อ.เมือง จ.สงขลา


              กิจกรรม CAT Digital come Together ในโครงการ  CAT Smart Farm นั้น เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มีความสอดคล้องตามนโยบาย CSR ขององค์กร ในเรื่องการมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคมร่วมกัน โดยนโยบายภาครัฐมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้รองรับแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง CAT จึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเสริมศักยภาพ  ดังนั้น ทางสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ร่วมกับอาจารย์และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขอข้อมูลเพื่อส่งมอบความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยการอบรมและมอบเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยุคใหม่  เพื่อให้เกษตรกรไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจดั้งเดิมและรากฐานของคนส่วนใหญ่ การประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัล IoT ถ่ายทอดและช่วยให้เกษตรทั้งแบบเดิมและรุ่นใหม่สามารถนำไปใช้ในการช่วยสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการเกษตร เป็นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


              และในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางสาวสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสทเขตใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“CAT Digital come Together ในโครงการ  CAT Smart Farm ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ฟาร์มสุขฟาร์ม อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนางจุฑาวรรณ อุ้มชู เจ้าของ”ฟาร์มสุข” ให้การต้อนรับ สำหรับการอบรมที่ผ่านมา มีการรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Young Smart Farmer ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 20 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยมีการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ IoT แบบเข้มข้น เช่น ระบบเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบตรวจความชื้น ซึ่งจะใช้ IoT มาตรวจสอบแทนคนผ่านแอปพลิเคชั่นบน smart phone โดยเครื่องมือ IoT นี้มีความแม่นยำ เก็บข้อมูลได้ สามารถวางแผนการผลิต ลดความเสี่ยง ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพเกษตรกร ทางคณะวิทยากรได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย เพื่อรับอุปกรณ์ IoT ของ CAT ไปใช้งานที่สวนหรือฟาร์มต้นแบบ และประเมินผลการใช้งานจริงต่อไป


               สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางคณะทำงานได้คัดเลือก ฟาร์มสุขฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มต้นแบบในการใช้อุปกรณ์ IoT และสามารถใช้งานเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืน

               
               กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง CAT และคณะอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเกษตรกรรุ่นใหม่
8
มรภ.สงขลา รับโล่วัฒนคุณาธร ผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมโดดเด่น                มรภ.สงขลา สุดปลื้ม สำนักศิลปะฯ รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น ร่วมอนุรักษ์มรดกชาติ


                นายโอภาส  อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาทูตวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทกลุ่มบุคคล และ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ซึ่งรางวัลนี้พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และจากหน่วยงานระดับกรม และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม


                นายโอภาส กล่าวว่า ผู้ผ่านการตรวจประเมินผลงานดีเด่นจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับประเทศ โดยมีการมอบปีละไม่เกิน 170 รางวัลในแต่ละปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงานส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมด้วยความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ


9
เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลงานบุญถือศีล กินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่ประจำปี 2561


               วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมนิตย์ ถวายกุลพร รองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายอุทิศ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ พ.ท.กุดั่น ทองคำ รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ นายสุธี กออนันตกุล ประธานจัดงานฯ ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลงานบุญถือศีล กินเจ ประจำปี 2561


               เทศกาลถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมากว่า 400 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทศกาลนี้อยู่หลายตำนานทั้งนี้ด้วยความศรัทธา ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ ด้วยจิตที่เมตตาและละเว้นจากการก่อให้เกิดการฆ่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร การรักษาศีลรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขของมึนเมาต่างๆก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว อุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดีและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีที่มีมาช้านาน ให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย


            โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้ตรงกับ
วันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดงานของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ตลอด 10 วัน โดยเริ่มวันที่ 8 ตุลาคม จะเริ่มเทศกาลอย่างเป็นทางการติดต่อมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ โทร. 074 800588
10
มรภ.สงขลา ฝึก นศ.ภาษาไทย เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเรื่องราวจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร


               คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาสาขาภาษาไทย ฝึกเป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร แปลงความรู้จากห้องเรียนถ่ายทอดสู่พระบวชใหม่


               อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้นำนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ฝึกเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดกที่มีครบ 10 ชาติ และภาพจิตรกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกที่มีครบทั้ง 13 กัณฑ์ ในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร อ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยในปี พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร


               อาจารย์เอื้อนจิตร กล่าวว่า การนำนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยไปยังวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย ไปบรรยายให้กับผู้ฟังซึ่งเป็นพระนวกะ (พระบวชใหม่) ตลอดจนสามเณรที่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จ.สงขลา อันเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกครั้งที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองสงขลา และความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีชาวไทย ชาวจีน ชาวไทยมุสลิม และชาวตะวันตก ด้วยหน้า: [1] 2 3 ... 10