ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
พนักงาน บมจ.หาดทิพย์ รวมใจ เปลี่ยนความดีเป็นของขวัญ7 รอบ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล


          12 พฤศิจกายน“รวมใจ เราอยู่” : คุณปริยา จีระพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการอาวุโสบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานทั้งบริษัท กว่า 2,000 คน ร่วมใจทำความดี พัฒนาท้องถิ่น2 โรงงาน 20 สาขา และ สำนักงานกรุงเทพฯ ในกิจกรรมต่างๆ เช่นพัฒนาโรงเรียน,  บูรณะซ่อมแซมวัด, มัสยิด, ทำความสะอาดชายหาด, เลี้ยงอาหาร กิจกรรมสันทนาการที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ และร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 132,650 ซีซี และในปีนี้ครบรอบ 7 รอบ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.หาดทิพย์ มอบสาธาณะประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ ที่พักอาศัย ณ อาคารเย็นศิระซึ่งประกอบด้วย ศาลา “เย็นสายธาร จากใจชาวหาดทิพย์”, รถ รับ-ส่ง ผู้ป่วย, พนักงานและกลุ่มนักสะสมโค้กไทยร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 พร้อมด้วยชุดอาหารแห้งและผลิตภัณฑ์ โดยรศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.เป็นผู้รับมอบ


          พนักงานหาดทิพย์ ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยเราสามารถบริจาคโลหิตเข้าสู่สภากาชาดไทย จำนวน 1,572,950 ซีซี ซึ่งถือเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อมอบเป็นของของขวัญให้กับ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ท่านกรรมการผู้จัดการ และสอดคล้องกับแนวการดำเนินธุรกิจในภาคใต้ ตลอดกว่า 40 ปี “ หาดทิพย์ เคียงข้าง ชาวใต้ ทั้งยามสุข และ ยามทุกข์  ”
 
2
ข่าวการศึกษา / มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
« กระทู้ล่าสุด โดย adminkhaw เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2017, 02:04:46 PM »
มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์


                มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนมัธยมศึกษา ร.ร.นราธิวาส เข้าค่ายฝึกใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ วางรากฐานพัฒนาท้องถิ่น-ประเทศ


                ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เปิดเผยถึงการจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ร.ร.นราธิวาส กว่า 100 คน เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ และประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น โดยนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริกส์ วงจรไฟฟ้า RLC สมบัติเชิงคลื่นของแสง ดาราศาสตร์ การไทเทรต กรด-เบส การหาปริมาณเหล็กในน้ำตัวอย่างโดยเทคนิคการใช้เครื่อง Spectrophotometer เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ เนื้อเยื่อสัตว์ ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์


                ผศ.ดร.ฆนัท กล่าวว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้วิทยาศาสตร์ฯ เป็นพลังขับเคลื่อนศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การจัดการศึกษาทุกระดับจึงมีรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตร โดยอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย การทำงานร่วมกับโรงเรียน และให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการชุมชนในด้านของการให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและบริการวิชาการอย่างมีศักยภาพ

3
พี.เอฟ.พี. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560


          บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยมี  ดร.ประเสริฐศักย์ ซึ้งประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเพื่อนพนักงาน พี.เอฟ.พี. ร่วมทำบุญพร้อมพุ่มกฐิน เพื่อถวายเป็นจตุปัจจัยไปสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้กับทางวัดเกาะถ้ำ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดเกาะถ้ำ

4
นักศึกษานิเทศฯ มรภ.สงขลา ส่งหนังสั้น “คำถามที่ไม่มีคำตอบ”ตีแผ่เรื่องจริงชายแดนใต้ คว้ารางวัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชน          นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา หยิบเค้าโครงเรื่องจริงผู้สูญหายในเหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ทำเป็นหนังสั้น “คำถามที่ไม่มีคำตอบ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพยนตร์สั้นสื่อศิลป์ปี 5 ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน


          ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นในโครงการสื่อศิลป์ปี 5 ตอน “Human Rights : แลต๊ะแลใต้” จัดโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น ที่สามารถนำไปใช้รณรงค์เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านกรอบเนื้อหาและประเด็นที่น่าสนใจ 6 ประเด็น ผลปรากฏว่าผลงานเรื่อง “คำถามที่ไม่มีคำตอบ” ของนักศึกษาทีมสามสาวทหารเสือ สมาชิกประกอบด้วย น.ส.ฮาตีนา มะเระ น.ส.วันโซเฟีย บินดอเล๊าะ และ น.ส.ซูรีดา มอหะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คว้าเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


          ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผลิตขึ้นนี้ สร้างจากเค้าโครงเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มีกรอบเนื้อหาและประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้-อุ้มหาย เป็นเรื่องราวของคนที่สูญหายไปในเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครอุ้มหายไปโดยไม่มีข่าวคราว จากเวลาที่ผ่านวันเป็นเดือน ผ่านเดือนเป็นปี ถึงแม้ญาติจะเพียรพยายามสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไม่มีแม้คำตอบใด ๆ ถึงกระนั้นญาติของผู้สูญหายก็ยังคงรอคอยอย่างมีความหวัง


          อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากผลงานเรื่องคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แล้ว ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เกาะเนรมิต” จากนักศึกษาทีม Victoryที่มีสมาชิกประกอบด้วย 1. น.ส.สุพรรษา เตาวะโต  2. น.ส.แคททรีน่า จันทร์ชา 3. น.ส.รุ่งอรุณ ทองแก้ว 4. น.ส.สุภัคดี ฤทธิเดช และ 5. น.ส.อมรดา ชูประสิทธิ์ สามารถผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล20,000 บาท สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยนำเสนอกรอบเนื้อหาและประเด็นการค้ามนุษย์ เป็นเรื่องราวของการใช้แรงงานเด็กในการทำการประมง ที่ผู้เสียหายคือเด็กชายคนหนึ่งใน จ.ตรัง ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล เนื่องจากเด็กชายไม่กล้าเปิดเผยชื่อของผู้ที่ละเมิดสิทธิและใช้แรงงานเด็ก เพราะหวั่นเกรงอิทธิพลและกลัวผลที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง
5
สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา แถลงข่าวจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร หาดใหญ่ 2017 รับโปรโมชั่นเดียวกับกรุงเทพฯ


   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา โดย นายณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง นายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา และคุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวมอเตอร์เอ็กซ์โปร หาดใหญ่ 2017 ที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560


   สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงาน “มอเตอร์เอ็กซ์โปร หาดใหญ่ 2017” ครั้งที่ 2 ยกขบวนแบรนด์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ไฟแนนซ์ ประดับยนต์ ในจังหวัดสงขลาจัดแสดงในงานพร้อมข้อเสนอเดียวกับกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560 ณ หาดใหญ่ฮอล์ ชั้น 5 ลานโปรโมชั่นชั้น 1 และบริเวณภายใต้ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ภายใต้แนวคิด ดิจิตอลก้าวล่ำ ยนตรกรรมก้าวไกล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดสงขลา มีโอกาสกระตุ้นยอดขาย นำข้อเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งด้านราคา การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองเศรษฐกิจภาคใต้


   นายณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง นายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “มอเตอร์เอ็กซ์โปร หาดใหญ่ 2017” ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบรรดาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ รวมถึงไฟแนนซ์ และประดับยนต์ถือเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนอกเหนือจากการจัดงาน มอเตอร์โชว์ หาดใหญ่ ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี ช่วงต้นเดือนเมษายน โดยการจัดงานในครั้งนี้ทุกค่ายรถมอบข้อเสนอเดียวกันกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปรที่กรุงเทพฯ   นอกจากข้อเสนอที่น่าสนใจจากค่ายรถต่างๆ แล้ว ภายในงาน “มอเตอร์เอ็กซ์โปร หาดใหญ่ 2017” ยังมีกิจกรรมให้ร่วมชมและเชียร์อีกมากมาย เช่น การประกวด MOTOR EXPO TEAM CONTEST 2017 รุ่นอายุ 15-22 ปี การประกวด MOTOR EXPO FASHION KIDS รุ่นอายุ 7-12 ปี การประกวดร้องเพลงไทยสากล รุ่นอายุ 13-18 ปี และพิเศษสุดในพิธีเปิดวันที่ 8 ธันวาคม 2560 พบกับ Mini Concert เก่ง ธชย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


6
โค้ก หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 เยาวชนนักดนตรี ตัวแทนเยาวชนชาวใต้ ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert


          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. โค้ก-หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 เยาวชนนักดนตรี มอบประสบการณ์ครั้งสำคัญให้ 8 นักดนตรีคลาสสิคตัวแทนเยาวชนชาวใต้ แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา


          ในงานแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณะบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง ผู้อำนวยการฝึกซ้อมวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมแสดงความยินดี และแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ ร่วมบรรเลงดนตรี The Royal Celebration Concert กับศิลปินระดับโลก Maestro Johan de Meij และเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนตัวอย่างให้พี่น้องชาวใต้ได้รับทราบ


            โดย คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (บมจ.หาดทิพย์) กล่าวว่า หาดทิพย์มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้กับ 8 ตัวแทนเยาวชนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกจากวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมแสดงดนตรีกับศิลปินวาทยกร และคีตกวีระดับโลกชาวเนเธอแลนด์ Maestro Johan de Meij โดยจะบรรเลงดนตรีร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งหาดทิพย์เชื่อมั่นว่า การแสดงดนตรีในครั้งนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ดนตรี จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะดุริยางคศาสตร์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกฝนร่วมกันกับนักดนตรีมืออาชีพ นักดนตรีรับเชิญ วาทยกรที่มีชื่อเสียงระดับโลก


            ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา โค้ก – หาดทิพย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ดนตรี กีฬา รวมทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เยาวชนในภาคใต้ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
7
มรภ.สงขลา จับมือสวนสัตว์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้นอกห้องเรียน


          มรภ.สงขลา จับมือสวนสัตว์สงขลา ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้นอกห้องเรียน เตรียมตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ พร้อมทำวิจัยควบคู่


          ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสวนสัตว์สงขลา นำโดย นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต วิจัย การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ในด้านต่างๆ นอกห้องเรียนให้กับชุมชนและสังคม โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีระยะเวลาทั้งสิ้น4 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน


          ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า มรภ.สงขลาและสวนสัตว์สงขลา จะประสานความร่วมมือและบูรณาการวิชาการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ โดยจะร่วมกันศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้แทนของแต่ละฝ่ายอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน เพื่อร่วมจัดทำแผนการบริหารจัดการในระดับต่างๆ การประสานงาน รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการบริหารจัดการร่วมกันด้วย
8
PFP ร่วมสนับสนุน "โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ "
         

          บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
เข้าร่วมสนับสนุน "โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ " เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และด้านบุคลากรต่างๆ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี แก่โรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ โดย พี.เอฟ.พี สนับสนุนเงินทั้งสิ้น จำนวน 57,599 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


9
PFP ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่รัชกาลที่9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


   บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดย ร่วมกับกระทรวงกลาโหม ในการแจกผลิตภัณฑ์ของพี.เอฟ.พี สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

10
มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย ‘จิตภาพโนราคลองแดน’ถ่ายทอดท่ารำสู่ นร.ราชประชานุเคราะห์ 11 แสดงตลาดริมน้ำฯ

               
                อาจารย์ มรภ.สงขลา ดึงจุดเด่นทางอัตลักษณ์ชุมชน ทำวิจัย “โนราจิตภาพคลองแดน”ออกแบบท่ารำเฉพาะพื้นที่ ถ่ายทอดให้นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 แสดงตลาดริมน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน


                อ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยออกแบบการแสดงโนราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์การแสดงโนราที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนคลองแดน โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าชุมชนวิถีพุทธคลองแดนมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาออกแบบการแสดงโนราเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนได้ โดยนำประวัติชุมชน ลักษณะทางกายภาพของตลาด วิถีชีวิต ความเชื่อ การแสดงพื้นบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในชุมชน มาประพันธ์บทร้องโนรา บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน และวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว


                จากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย (Facebook) ตนจึงนำมาเป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ท่ารำโนราที่ประกอบกันเป็นภาพ ได้แก่ ภาพลำคลอง ภาพเมืองสงขลา เมืองนครศรีธรรมราช ภาพเรือ ภาพร้านค้า ภาพสะพานไม้ เป็นต้น โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “โนราจิตภาพคลองแดน” จากนั้นนำมาถ่ายทอดให้กับนักแสดงในชุมชนจำนวน 8 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 เพื่อใช้แสดงในตลาดริมน้ำคลองแดนทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. โนราจิตภาพคลองแดนเป็นทั้งสื่อความบันเทิงที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว และบทร้องโนรายังเป็นสื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนคลองแดน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนชนบทอย่างยั่งยืน


                “ในการทำวิจัยมีนักศึกษานาฏยรังสรรค์ปี 2-4 ที่ลงเรียนวิชาโนราตัวอ่อนในตอนนั้นเป็นต้นแบบ แล้วนำไปให้ ผศ.สาโรช นาคะวิโรจน์ อดีตโนราวิทยาลัยครูสงขลา ตรวจบทร้องและท่ารำ จนเมื่องานวิจัยเรื่องนี้แล้วเสร็จ ก็ได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งเป็นนักแสดงของชุมชน ทุกครั้งที่เด็กๆ ออกแสดงชาวชุมชนมีความชื่นชอบมากๆ และรู้สึกดีใจที่มีโนราที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ต่อมารายการทุ่งแสงตะวันติดต่อขอถ่ายทำรายการ นายอภิชาติ จึงนำเสนอโนราคลองแดน เมื่อทางรายการทราบว่าเป็นผลงานวิจัยของทรายจึงเชิญไปออกรายการ” ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าวและว่า


              สำหรับที่มาของการทำวิจัยเรื่องนี้ว่า เริ่มจากเมื่อปี 2550 ตนเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยของ ดร.จเร สุวรรณชาติ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ชักชวนไปทำโครงการวิจัยชุด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูชุมชนในชนบท ซึ่งตนรับผิดชอบโครงการย่อยที่ 3 อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการแสดงโนราในชุมชนคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 ได้รับทุนเครือข่ายการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลจากงานวิจัยชุดนั้นได้สร้างนักแสดงโนราในชุมชนคลองแดน เพื่อแสดงในตลาดริมน้ำคลองแดน


                จนกระทั่งปี 2558 นายอภิชาติ เหมือนทอง รองประธานชุมชนคลองแดน ได้ประสานมายังตนว่าเด็กรุ่นเก่าเรียนจบกันหมดแล้ว ต้องออกไปเรียนในตัวเมือง อยากให้กลับไปช่วยเรื่องโนราอีกครั้ง ตนจึงขอทุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อทำวิจัยให้กับคลองแดน โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ไม่เป็นตลาด จนเป็นตลาดริมน้ำคลองแดนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นทุกวันนี้ ตนจึงกลายเป็นที่ปรึกษาทางด้านการแสดงของชุมชน เมื่อไหร่ที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือก็จะกลับไปช่วยดูแล
 หน้า: [1] 2 3 ... 10