ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ครุฯ มรภ.สงขลา หารือยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร. ประถมแก้ปัญหาอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์-เพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประชุมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถม จับมือภาคีเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาภาษาไทย ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน หวังสร้างโอกาสเด็กไทยตามพันธกิจสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 


               ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนเข้าร่วมประชุมในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สืบเนื่องจากการจัดอันดับคะแนนด้านการศึกษาของไทยโดย IMD (International Institute for Management Development:IMD) พ.ศ.2557 พบว่าผลคะแนนตัวชี้วัดลดลงเกือบทุกด้าน โดยบางส่วนเกิดจากนักเรียนหลายระดับชั้นยังมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ได้กำหนดนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา สามารถชี้แนวทางการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ


               ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยรากเหง้ามาจากโรงเรียนการฝึกหัดครู ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพครู ตลอดจนบัณฑิตในสาขาอื่น บวกกับมีจุดแข็งจากความใกล้ชิดกับท้องถิ่น มีฐานข้อมูลและรับทราบสถานการณ์ปัญหาจริงของชุมชนมาต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดและภูมิภาค ดังนั้น เมื่อทางคณะฯ ได้รับรู้ปัญหา ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่เขตให้บริการวิชาการ ทั้งใน จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ตรัง จึงมีแนวคิดในการจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันผลักดันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรวม 67 โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน วัดจากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet) ในรายวิชาภาษาไทย เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 50 จากโรงเรียนทั้งหมด โดยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้พื้นฐาน ส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ให้ดีขึ้น 


               ด้าน ร.ต.อ. สมชาย เสือแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย กล่าวว่า โครงการที่ทางคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อโรงเรียน สามารถนำสิ่งที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในเรื่องของปัจจัยหนุนที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้มาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน บวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในแง่ของทักษะทางวิชาการ ต่อยอดไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

2
CAT ร่วมทำMOU​ "บูรณการเครือข่ายสื่อสารแลสารสนเทศ"​ กับโรงพยาบาลพัทลุง


                เมื่อวันที่13​ กุมภาพันธ์​2562​ นายศุภกิจ​ ยอดแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า​ กสท​ เขตใต้​ พร้อมคณะผู้บริหารและ​นายชนชาญ​ บุญญานุวัตร์​ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า​ กสท​  พัทลุง​ ทำพิธีลงนาม​ MOU​ "บูรณการเครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศ" ระหว่าง​ CAT กับ​ โรงพยาบาลพัทลุง​/จากโรงพยาบาลนครพนม​ ขยายผลถึงโรงพยาบาลพัทลุง

3
CATเขตใต้จัดสัมมนาหลักสูตร"บูรณาการความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย"


              นายศุภกิจ​ ยอดแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า​ กสท​ เขตใต้​ เปิดงานสัมมนาหลักสูตร"บูรณาการความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย" วันที่​14-15​ก.พ.62​ณ​ ห้องประชุมศิริประภา​อ.บ้านตาขุน​จ.สุราษฎร์ธานี​/งานนี้มีผู้ร่วมสัมมนาถึง132ท่าน​พร้อมวิทยากรภายนอก​ ดร.นิพัทธ์พนธ์  สุวรรณชนะ​ บรรยายหัวข้อ"การสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ทีมงานและสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมาย" โดยเน้น#ด้านเทคนิค#ด้านตลาด#ด้านอำนวยการ เป็นการสร้างสรรค์ทีมงานและความสำเร็จต่อเป้าหมาย​ เพิ่มคุณค่าของการทำงาน​ทั้งในทางความคิดและการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อไป
4
มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะ “วันราชภัฏ”น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9                มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามสถาบัน พร้อมมอบโล่คนดีศรีราชภัฏ เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติตนดีงาม


              ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีราว 2,500 คน เพื่อน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” อันเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชาวราชภัฏทั้งปวง เป็นนามของสถาบันและเปลี่ยนมาเป็นนามของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในปัจจุบัน 


                ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ชาว มรภ.สงขลา ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนามราชภัฏแทนนามวิทยาลัยครู พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และต่อมาได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


             อธิการบดี กล่าวอีกว่า ชาว มรภ.สงขลา ล้วนซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดังนั้น ในวันอันเป็นมงคลยิ่งที่วันราชภัฏเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และขอถวายคำสัตย์คำปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดีสมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็นราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


                นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว มรภ.สงขลา ยังได้พิจารณาสรรหา “คนดีศรีราชภัฏ” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำราชภัฏคนของพระราชา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ประเภทอาจารย์ได้แก่ ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล 2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่ นายศุภสิน ปวันวัชรากร 3. ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายรพีภัทร สำเร (คำภีร์ อลังการ) 4. ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายธนากร ชุมพล นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายอนุวัช นุ่นดำ และ นายอรัณ นาราวัน 5.ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอเนก แซตั้ง

5
มรภ.สงขลา เปิดเวทีความร่วมมือสภา’ สัญจร 4 ภาคผนึกเครือข่ายวางกรอบพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข

 

                มรภ.สงขลา จัดสัมมนาสภาสัญจร’ 4 ภาค เปิดเวทีเจรจากำหนดกรอบความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข เตรียมผนึกเครือข่ายลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร หวังช่วยคนไทยเข้าถึงบริการคุณภาพ                   ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือสภาสัญจร’ 4 ภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้หลักสูตรยิ่งมีคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นกว่าเดิมไปอีก อันเนื่องมาจากมีสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นสภาวิชาชีพเฉพาะที่คอยให้การเกื้อหนุน เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา โดยเฉพาะการเปิดเวทีเจรจากำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกัน


             ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำร่างปฏิญญาความร่วมมือระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักการสาธารณสุขมูลฐานตามนิยามที่องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกกำหนดไว้ ตลอดจนส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสาธารสุขชุมชน กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน


                ดร.ไพศาล กล่าวอีกว่า สภาการสาธารณสุข และสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา การวิจัย เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานทางด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการประกอบวิชาชีพการสาธารสุขชุมชนที่มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เกิดการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศอย่างเข้มแข็ง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนากลไกควบคุมกำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุข ให้ความรู้กับประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณสุข และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กับสถาบันและองค์กรด้านการสาธารณสุขในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ชื่อเสียงของนักสาธารณสุขของประเทศไทยในระดับนานาชาติ


            ด้าน ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า จุดแข็งของหลักสูตรฯ คือมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดำเนินงานจริงในพื้นที่ ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ มีการให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานตามหน่วยงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ หลังจากหารือในเรื่องกรอบความร่วมมือระหว่างสภาการสาธารสุขชุมชนกับ มรภ.สงขลา โดยหลักการถือว่ามีความเห็นสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุข ในส่วนรายละเอียดด้าน MOU อาจจะต้องหารือกันอีกครั้ง ซึ่งจะมีหลายประเด็นในการพูดคุยถึงเรื่องนี้


              ดร.วรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ ระเบียบสภาว่าด้วยการบำบัดโรคเบื้องต้น และอภิปรายในเรื่องของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข โดยทีมวิทยากรจากสภาการสาธารณชุมชน การอภิปรายเรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และแบ่งกลุ่มระดมความคิดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสวัสดิการสมาชิก กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง และ กลุ่มมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตลอดจนมีการร่วมหารือถึงรายละเอียดในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะเกิดขึ้นภายในอีก 2 เดือนข้างหน้าด้วย
6
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จับมือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program


               วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ มีการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Deep South Innovation Business Coaching Program โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการจำนวนมากที่มาร่วมงานในครั้งนี้


               ซึงคาดหวังในการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆเกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่(new business model)โดยกำหนดแผนส่งเสริม Startup/SMEsในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อให้เกิดการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมของประเทศให้ทัดเทียมสังคมโลก โดยธุรกิจดังกล่าวสามารถทำซ้ำ(Repeatable)และขยายตลาด(Scalable)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด(Exponential growth)สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาล


               ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นในภูมิภาคชายแดนใต้ (Deep South Innovative Startup)” ที่ สนช. ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูงแต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน


โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ


               กิจกรรม 3 Days Smart SMEs/Startup เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรม ได้นำเสนอแนวคิด เพื่อที่จะได้รับการคัดเลือก เป็น 30 ราย ที่จะได้ร่วมกิจกรรมในช่วงต่อไป


               กิจกรรม Startup 101 / Smart SMEs 101 (8 Weeks coaching) เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมช่วงแรก โดย ผู้ที่ได้คัดเลือก 30 ราย จะได้เข้าเรียนในหลักสูตรการวางแผนทางธุรกิจ และนวัตกรรม อย่างเข้มข้น ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจกำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ และต่อยอดทางธุรกิจสู่ธุรกิจนวัตกรรมต่อไป


               ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทั้ง 30 ราย จะได้เรียนในคอร์สที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อคนแล้ว ยังจะสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)อีกด้วย7
มรภ.สงขลา เจ้าภาพแข่งทักษะวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 5


มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 แนะเกษตรกรยุคใหม่เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างตราสินค้า เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำองค์ความรู้ช่วยพัฒนาอย่างยั่งยืน


               ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มรภ.สงขลา ว่า เกษตรเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าและอยู่ในทุกส่วนของสังคม แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลา วันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ หากปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกษตรกรรายย่อยจะเป็นได้แค่เพียงผู้รับจ้างผลิต และตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ที่เข้มแข็งกว่าอยู่เรื่อยไป สิ่งเหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลงที่มาถึงแล้วและไม่มีทางเลือกให้เรามากนัก นอกจากเตรียมตัวให้พร้อม ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ดำเนินทางสายกลางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับสร้างตลาดใหม่ สร้างตราสินค้า เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม ไม่เช่นนั้นเราก็อาจประสบปัญหาจนต้องล้มหายไปในที่สุด


               ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า นับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัว รวมถึงต้องร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือยุคแห่งการปฏิรูปการเกษตรโดยอาศัยนวัตกรรม ต่อยอดการพัฒนาด้วยการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Internet Of Things ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร การบริการ ธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจของไทยได้อีกมากมายมหาศาล ตนเชื่อว่าด้วยภูมิปัญญาของปราชญ์เกษตรรุ่นใหญ่และพลังของกลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีศักยภาพสูงและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์เกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม และเป็นความหวังในการนำพาเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด


                อธิการบดี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีอาชีพใดที่จะมั่นคงยั่งยืนได้ในสังคมที่ล้มเหลว ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นต้นเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาประเทศ ภาคการเกษตรจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็น ผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย เราจะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังต้องร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา และองค์ความรู้ให้กับประชาชน ภายใต้การทำงานโดยใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ตั้งไว้


                อาจารย์สุเทพ มุงคุณ ประธานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กล่าวว่า กิจกรรมการประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพในเครือข่ายคณะคณบดีการเกษตรฯ จัดมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศแก่นักศึกษา ด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร เมื่อนักศึกษามีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยของตนในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งการประชุมเครือข่ายคณบดีและการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงวิชาการทางด้านการเกษตรอย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยข้าราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ราว 800 คน


              ด้าน ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการประชุมเครือข่ายคณบดี ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ราชภัฏทั่วประเทศแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังประกอบด้วยการแข่งขันทางด้านวิชาการ ได้แก่ ตอบปัญหาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคนิคสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ แข่งขันแผนธุรกิจ แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอาหาร และการแข่งขันทางด้านทักษะทางการเกษตร ได้แก่ แข่งจัดตู้ปลา แข่งกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง แข่งทดสอบทักษะประสาทสัมผัส แข่งสะบัดแส้ แข่งรีดเต้านมเทียม จับปลาไหล และ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้น ทางคณะฯ ยังนำผู้เข้าร่วมประชุมไปศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ จ.สงขลา ด้วย


8
ข่าวการศึกษา / มรภ.สงขลา สัมมนาวิธีการสอนสำหรับอาจารย์ยุค 4.0
« กระทู้ล่าสุด โดย system man เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 02:47:55 PM »
มรภ.สงขลา สัมมนาวิธีการสอนสำหรับอาจารย์ยุค 4.0                มรภ.สงขลา สัมมนาวิธีและจิตวิทยาการสอนสำหรับอาจารย์ยุค 4.0 มุ่งพัฒนาผู้เรียนตรงตามเป้าหมายหลักสูตร พร้อมปรับวิธีสอนให้ทันสมัย เชื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   


                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเปิดสัมมนาวิธีการสอนและจิตวิทยาการสอนสำหรับอาจารย์ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจนคติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนำเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนเห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงควรมีจิตวิทยาในการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์


                ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ความสำคัญของจิตวิทยาการเรียนการสอน จะทำให้รู้จักลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพบางอย่างของผู้เรียน แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก ทั้งยังสามารถเพิ่มทักษะการสอนและจิตวิทยาการสอนของอาจารย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


                ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงการสอนถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบดั้งเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตนักศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา


                ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการสอนและจิตวิทยาการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้ประโยชน์สูงสุด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยและวิธีการสอนแนวใหม่ให้ทันกับเทคโนโลยีในยุค 4.0 โดยได้เชิญ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนของ มรภ.สงขลา เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นราว 80 คน


9
หาดทิพย์  จัดประชุมประจำปี  Sales Conference 2019  50 ปีหาดทิพย์  (50 years and beyond)


               บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ โคคา-โคลา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดย พลตรี พัชร  รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมใหญ่ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และงานเลี้ยง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “50 ปี หาดทิพย์” เคียงข้างชาวใต้ และตลอดไป   (50 years and beyond) เพื่อแถลงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับพนักงาน 2,300 คน พร้อมด้วยคุณปริยา  จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส คุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (TT/Marketing) และได้รับเกียรติจาก คุณคาร์ลอส ดิอาซริกบี้ ผู้จัดการทั่วไปประเทศไทยและลาว บริษัท
โคคา- โคลา(ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้บริหาร จากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา

10
ผอ.CATเขตใต้ร่วมงาน”พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”


              เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และคุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมงาน”พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”
หน้า: [1] 2 3 ... 10