ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลาจัดแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลาจัดแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


        วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


        ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรสาธารณกุศล เป็นหน่วยงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ทำงานบริการฟื้นฟูคนพิการด้านสติปัญญา ด้านการแพทย์ การศึกษา การสังคม และสวัสดิการด้านสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุและการป้องกัน โดยเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 ที่ถนนนครใน  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมาได้รับจัดสรรที่ดิน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง พื้นที่ 10 ไร่ และปัจจุบันนี้ศูนย์ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคจากคุณวิทยา สิทธิรักษ์  และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารฝึกทักษะและอาชีพ


        ในส่วนของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นศูนย์รวมผู้มีจิตเป็นกุศลในการพัฒนาบุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้ออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือซุปเปอร์มินิมาราธอน ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-395000ในเวลาราชการ และที่คุณสำสุดดีน เต๊ะหมาน 083-3997500 คุณนำไชย ทองจันทร์แก้ว 086-2861851 ทั้งนี้กิจกรรมเดิน-วิ่ง จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2017, 11:41:50 AM โดย adminkhaw »