ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ “เดินได้ เดินดี ชีวาสุข” ในงานมหกรรม

ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ “เดินได้ เดินดี ชีวาสุข” ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหานครหาดใหญ่          วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ “เดินได้ เดินดี ชีวาสุข” ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหานครหาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี)และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมใจเดินเพื่อสุขภาพเส้นทางสายธรรมชาติ โดยเริ่มเส้นทางการเดินจาก ศูนย์ชีวาสุขฯ ศาลากลางน้ำ สนามเด็กเล่น หอศิลป์ฯ