ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรม" Zumba Dance" เพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหานคร

ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรม" Zumba Dance" เพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหานครหาดใหญ่        วันที่ 17 กันยายน 2560 นายอุดมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม" Zumba Dance" เพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหานครหาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมใจเต้นเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่