ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม.ควนลัง ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2560เพื่อเตรียมความพร้อม

ทม.ควนลัง ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2560เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่        นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมและให้กำลังใจแก่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ บึงน้ำพรุจูด หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และเป็นการทดสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่