ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองควนลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

เทศบาลเมืองควนลังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ประจำปี 2560


        วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล