ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

PFP ร่วมใจบริจาคโลหิตกับ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา


        บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP ร่วมบริจาคโลหิต   กับสภากาชาดจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตที่ได้จากการร่วมบริจาค ไปช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560           ณ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด