ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

พีเอฟพี เข้ารับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

พีเอฟพี เข้ารับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  ประจำปี 2560


        บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ พีเอฟพี
นำโดย คุณทวี   ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพีเอฟพี เข้ารับประกาศนียบัตร ด้านการเข้าร่วม  โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร CFOในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เชิดชูผลงานและตัวอย่างที่ดีขององค์กรไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชนในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ