ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองควนลังเปิดป้ายศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียน (เขต 1)เพื่อให้บริการประชา

เทศบาลเมืองควนลังเปิดป้ายศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียน (เขต 1)เพื่อให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน


         วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียน (เขต 1) วัดท่าเคียน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองควนลัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองควนลัง (อสม.) พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมเปิดป้ายศูนย์บริการสาธารณสุขท่าเคียน (เขต 1) วัดท่าเคียน เพื่อให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการฟื้นฟูสรรมถภาพของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
ตารางการให้บริการของศูนย์สาธารณสุขท่าเคียน (เขต 1)
วันจันทร์
ช่วงเช้า ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก
วันอังคาร
ช่วงเช้า ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
วันพุธ
ช่วงเช้า ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย คลินิกโรคเรื้อรัง
วันศุกร์
ช่วงเช้า ตรวจรักษาโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์