ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เจ้าอาวาสวัดพะโคะเยี่ยมชมโครงการบูรณาการอำเภอสทิงพระ ซึ่งจัดสร้างบ้านให้กับ

เจ้าอาวาสวัดพะโคะเยี่ยมชมโครงการบูรณาการอำเภอสทิงพระ ซึ่งจัดสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ พร้อมกับการนำข้าวสารอาหาร มาร่วมในการไว้เลี้ยงคณะช่างทหาร ของกองบิน 56


        พระครูปุญญาพิศาล รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เจ้าอาวาสวัดพะโคะ ออกเยี่ยมชมโครงการบูรณาการอำเภอสทิงพระ ด้วยการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ พร้อมกับการนำข้าวสารอาหาร มาร่วมในการไว้เลี้ยงคณะช่างทหาร ของกองบิน 56 ที่มาช่วยในการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ บ้านชุมชนวัดกระ หมู่ที่ ๒ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา