ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ผู้บริหารเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมร้องเพลงชาติไทย

ผู้บริหารเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


        วันที่ 28 กันยายน 2560 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.ไพร พัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่เป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่