ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

ยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560


        ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และคุณสุรพีร์ สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยจัดรถแห่หมฺรับและขบวนเข้าร่วมประกวด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มีทั้งหน่วยงาน ลูกค้าและชุมชนกลุ่มเป้าหมายบริการร่วมแสดงและเข้าประกวด โดยมีพนักงาน ลูกจ้างและจิตอาสาฯร่วมงานในครั้งนี้