ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

CATเขตใต้ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้ในพระราชพิธี

CATเขตใต้ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


        นายยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับมอบโดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐