ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

TU - สงขลารับโล่ห์รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)

TU - สงขลารับโล่ห์รางวัล  อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)

   
               บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนำโดยคุณประวีณ ศรีสุวิภา ที่ปรึกษาอาวุโส และคุณกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่4


               โดยมีคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อเร็วๆนี้