ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

จังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ปี 2560

จังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์" ขับเคลื่อนปฎิบัติการเดินหน้าสงขลาเดินหน้าประเทศไทย 2560 เดินหน้าสงขลาเมืองกีฬาพัฒนาสู่เมืองสุขภาพดี


          วันที่ 19 ส.ค.60 ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา องค์การบริหารจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัย สถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์" ในรุ่นอายุ 8,10,12,14,16,18 ปี เพศชายและหญิง ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าว นำโดยนายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีการแถลงข่าวพร้อมด้วย นายวิมล วัฒนา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายอุดม ชุลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นายสมบัติ ธรรมทินนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ และดร.เกษม พันธุสะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ

           นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีนโยบายเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนปฎิบัติการเดินหน้าสงขลาเดินหน้าประเทศไทย 2560 เดินหน้าสงขลาเมืองกีฬาพัฒนาสู่เมืองสุขภาพดี ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันฯ จำนวน 2,200,000 บาท ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บได้และที่สำคัญ กีฬายังเป็นอาชีพอีกด้วย โดยผู้ร่วมแถลงข่าวได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งในด้านการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬาฯ ภาพรวมการจัดการแข่งขันฯ และการเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการ เป็นต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2017, 04:04:12 PM โดย adminkhaw »