ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

บริษัท พีเอฟพีเทรดดิ้งจำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์

บริษัท พีเอฟพีเทรดดิ้งจำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560        บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
นำโดย คุณศิริลักษณ์  มัทวกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีเอฟพีเทรดดิ้ง  จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 
โดยมี พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่
 22 กันยายน 2560