ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา แจกฟรีน้ำดื่ม 999 ขวดถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา แจกฟรีน้ำดื่ม 999 ขวดถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9-ปั้นนักอ่านตามรอยพ่อ


                สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา แจกน้ำดื่ม 999 ขวดฟรีแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 สนองพระบรมราโชวาท หนังสือคือธนาคารความรู้


                ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการน้ำดื่มฟรีจำนวน 999 ขวด แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอ่าน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่าหนังสือคือธนาคารความรู้ “หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”


                ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมตั้งปณิธานเดินตามรอยพ่อ ทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสและสิ่งของ ซึ่งเป็นน้ำดื่มให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรผู้รักการอ่านที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งล้วนตระหนักถึงคุณูปการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กระทำไว้ตลอดช่วงรัชสมัย และยังคงเศร้าโศกเสียใจที่พระองค์เสด็จสู่สวรรณคาลัย ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน สำนักวิทยการฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ผู้อ่านได้ร่วมซาบซึ้งไปพร้อมกัน