ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

จังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์"

จังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์"

]

    วันที่ 23 ส.ค.60 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 "สองเลเกมส์" โดยมีนายนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี และ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทัพนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ กองเชียร์  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาd
     จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมพละศึกษา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา อำเภอ หน่วยงาน และสถานศึกษาต่างในจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 " สองเลเกมส์ " การแข่งขันดังกล่าวได้รับงบประมาณจากจังหวัดสงขลาเป็นงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 2.2 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณผ่านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา จำนวน 1.5 ล้านบาท และกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.2 ล้านบาทโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น จำนวน 8 ชนิกกีฬา คือ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล เปตอง และกรีฑา ในรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี  16 ปี และ18 ปี ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 9 -21 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว  7 ชนิด  สำหรับการแข่งขันกรีฑา กำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22-25 สิงหาคม 2560   ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
     สำหรับ การจัดการแข่งขัน ตลอดถึงการส่งนักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มี 7 ชนิดกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 คน  และมีหน่วยกรีฑาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 61 หน่วย รวมนักกรีฑาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวนทั้งสิ้น 1,350 คน ขบวนพาเหรดจำนวนทั้งสิ้น 2,220 คน กองเชียร์ จำนวน 6,000 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 24,570 คน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2017, 04:08:26 PM โดย adminkhaw »