ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

มรภ.สงขลา เล็งทำ ‘MOU’ ศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาฯ อินโด วางแนวทางแลกเปลี่ยนอาจารย์ นศ.

มรภ.สงขลา เล็งทำ ‘MOU’ ศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาฯ อินโด วางแนวทางแลกเปลี่ยนอาจารย์ นศ. วธ.-ให้ทุนเรียนต่อ                มรภ.สงขลา จับมือศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาและพัฒนาด้านต่างประเทศ อินโดนีเซีย หารือแนวทางความร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกศึกษา ศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้ทุนเรียนต่อ ป.โท-เอก


                ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำ จ.สงขลา พร้อมด้วยสถานทูตอินโดนีเซีย กรุงเทพฯ นำคณะบุคคลจากศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาและการพัฒนาด้านต่างประเทศ (Center for Language Strategy and Diplomacy Development) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละคณะของ มรภ.สงขลา เพื่อร่วมพูดคุยและหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสององค์กรใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การส่งครู/อาจารย์จากประเทศอินโดนีเซียมาช่วยสอนในรายวิชาบาฮาซา-อินโดนีเซีย 2. ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ และ 3. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน                ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า รายละเอียดความร่วมมือในการส่งครู/อาจารย์มาช่วยสอนที่ มรภ.สงขลา จากการพูดคุยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดในช่วงเปิดเทอมต้นเดือน มิ.ย.61 โดยศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาฯ จะส่งครู/อาจารย์ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาช่วยสอนในรายวิชาบาฮาซา-อินโดนีเซีย เป็นช่วงระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะทำเรื่องขอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดอย่างไร ส่วนเรื่องทุนการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทุนเรียนภาษาอินโดนีเซียระยะสั้น 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และสอบคัดเลือกที่สถานกงสุลอินโดนีเซีย จ.สงขลา 2. ทุนสำหรับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3. ทุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม


                อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น ทั้งสององค์กรเห็นชอบร่วมกันว่าอยากให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกศึกษา แลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยในเรื่องรายละเอียดต่อไป