ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

จังหวัดสงขลาจัดซ้อมใหญ่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาจัดซ้อมใหญ่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


            วันที่ 24 ต.ค. 60  ที่พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจิตอาสาเฉพาะกิจได้ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเสมือนจริงทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้อนรับประชาชน การจัดให้แถวประชาชนนั่งในเตนท์พักคอย การจัดระเบียบแถว ขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ การรับหนังสือที่ระลึก การทำงานของจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และสมพระเกียรติ


            การเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลาในส่วนพระเมรุมาศจำลองได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ยังคงเหลืองานตกแต่งภูมิทัศน์ซึ่งใช้ดอกดาวเรืองเป็นหลัก โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนที่ต่างตั้งใจนำดอกดาวเรืองมามอบให้ทุกวัน และมาช่วยกันลำเลียงดอกเรือง  เก็บกวาดพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้จะมีการสรุปผลการซักซ้อมเพื่อดูความพร้อมและจุดที่จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง  เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา   เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถูกต้องตามแบบแผนและสมพระเกียรติ สำหรับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จะได้ชมนิทรรศการผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  การแสดงมหรสพ ซึ่งประกอบด้วยการแสดงมโนราห์  89 คน   นำโดยอาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ จากมหาวิทลัยทักษิณ  พร้อมกับมโนราห์ระดับบรมครู การแสดงออเคสตร้า การบรรเลงดนตรีไทยวงใหญ่   การแสดงหนังตลุงเรื่อง พระมหาชนก การบริการถ่ายภาพ เป็นต้น สิ่งสำคัญที่สุดทางจังหวัดเน้นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้มากที่สุด  โดยประชาชนที่เดินทางไปร่วมในพิธีสามารถใช้บริการรถรางและรถขนส่งจิตอาสา ซึ่งให้บริการรับ-ส่ง หน้าสนามติณสูลานนท์  จุดจอดรถยนต์ถนนแหลมทราย  ถนนไทรงาม ใช้บริการรถรางและรถขนส่งจิตอาสาบริเวณหน้า รร.วิเชียรชม  จุดจอดรถยนต์ถนนแหลมสนอ่อน ตั้งแต่หน้าแยก ทางลงแพขนานยนต์ ไปถึงวงเวียนหัวพญานาคพ่นน้ำ  ลานจอดรถกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถนนแหล่งพระราม ถึงท่าแพขนานยนต์ใช้บริการจุดขึ้นรถรางและรถขนส่งจิตอาสาบริเวณวงเวียนหัวพญานาคพ่นน้ำ และยังสามารถใช้บริการรถรับส่งที่บริเวณสถานีขนส่งประมงใหม่ซึ่งจะมีรถตู้จิตอาสาบริการรับส่งพี่น้องประชาชนที่เดินทางไป-กลับ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การบริการทางการแพทย์ การดูแลความปลอดภัยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุด


            สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายดอกจันทน์ได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์   


.