ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

พี.เอฟ.พี. ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พี.เอฟ.พี. ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9


         บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร โดยมี คุณเอกชัย อิสสรา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อนพนักงาน พี.เอฟ.พี. ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด