ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

PFP ร่วมสนับสนุน "โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ "

PFP ร่วมสนับสนุน "โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ "
         

          บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
เข้าร่วมสนับสนุน "โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ " เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ และด้านบุคลากรต่างๆ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี แก่โรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ โดย พี.เอฟ.พี สนับสนุนเงินทั้งสิ้น จำนวน 57,599 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560