ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

โค้ก หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 เยาวชนนักดนตรี ตัวแทนเยาวชนชาวใต้ ร่วมแสดง

โค้ก หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 เยาวชนนักดนตรี ตัวแทนเยาวชนชาวใต้ ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert


          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. โค้ก-หาดทิพย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว 8 เยาวชนนักดนตรี มอบประสบการณ์ครั้งสำคัญให้ 8 นักดนตรีคลาสสิคตัวแทนเยาวชนชาวใต้ แสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ The Royal Celebration Concert ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา


          ในงานแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณะบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง ผู้อำนวยการฝึกซ้อมวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมแสดงความยินดี และแถลงข่าวเปิดตัว 8 นักดนตรีเยาวชนตัวแทนภาคใต้ ร่วมบรรเลงดนตรี The Royal Celebration Concert กับศิลปินระดับโลก Maestro Johan de Meij และเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนตัวอย่างให้พี่น้องชาวใต้ได้รับทราบ


            โดย คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (บมจ.หาดทิพย์) กล่าวว่า หาดทิพย์มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้กับ 8 ตัวแทนเยาวชนภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกจากวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมแสดงดนตรีกับศิลปินวาทยกร และคีตกวีระดับโลกชาวเนเธอแลนด์ Maestro Johan de Meij โดยจะบรรเลงดนตรีร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งหาดทิพย์เชื่อมั่นว่า การแสดงดนตรีในครั้งนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ดนตรี จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะดุริยางคศาสตร์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกฝนร่วมกันกับนักดนตรีมืออาชีพ นักดนตรีรับเชิญ วาทยกรที่มีชื่อเสียงระดับโลก


            ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา โค้ก – หาดทิพย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ดนตรี กีฬา รวมทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เยาวชนในภาคใต้ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป