ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

พนักงาน บมจ.หาดทิพย์ รวมใจ เปลี่ยนความดีเป็นของขวัญ7 รอบ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล

พนักงาน บมจ.หาดทิพย์ รวมใจ เปลี่ยนความดีเป็นของขวัญ7 รอบ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล


          12 พฤศิจกายน“รวมใจ เราอยู่” : คุณปริยา จีระพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการอาวุโสบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานทั้งบริษัท กว่า 2,000 คน ร่วมใจทำความดี พัฒนาท้องถิ่น2 โรงงาน 20 สาขา และ สำนักงานกรุงเทพฯ ในกิจกรรมต่างๆ เช่นพัฒนาโรงเรียน,  บูรณะซ่อมแซมวัด, มัสยิด, ทำความสะอาดชายหาด, เลี้ยงอาหาร กิจกรรมสันทนาการที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ และร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 132,650 ซีซี และในปีนี้ครบรอบ 7 รอบ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.หาดทิพย์ มอบสาธาณะประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ ที่พักอาศัย ณ อาคารเย็นศิระซึ่งประกอบด้วย ศาลา “เย็นสายธาร จากใจชาวหาดทิพย์”, รถ รับ-ส่ง ผู้ป่วย, พนักงานและกลุ่มนักสะสมโค้กไทยร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 พร้อมด้วยชุดอาหารแห้งและผลิตภัณฑ์ โดยรศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.เป็นผู้รับมอบ


          พนักงานหาดทิพย์ ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยเราสามารถบริจาคโลหิตเข้าสู่สภากาชาดไทย จำนวน 1,572,950 ซีซี ซึ่งถือเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อมอบเป็นของของขวัญให้กับ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ท่านกรรมการผู้จัดการ และสอดคล้องกับแนวการดำเนินธุรกิจในภาคใต้ ตลอดกว่า 40 ปี “ หาดทิพย์ เคียงข้าง ชาวใต้ ทั้งยามสุข และ ยามทุกข์  ”