ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กรมควบคุมมลพิษประกาศพื้นที่ที่มีอากาศดี อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ติดอันดับ

กรมควบคุมมลพิษประกาศพื้นที่ที่มีอากาศดี อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ติดอันดับพื้นที่อากาศดี


          กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษได้สำรวจพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน(ระหว่างวันที่ 6-17 พ.ย.60)ภายหลังการสำรวจพบว่า จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีจะมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ระหว่าง 0-50 ส่วนคุณภาพอากาศปานกลางจะมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ระหว่าง 51-100 สำหรับคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพจะมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 101-200 คุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพมาก จะมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศระหว่าง 201-300 และถ้ามีค่าดัชนีคุณภาพอากาศเกิน 300 ถือว่าอันตราย  ทั้งนี้ภาคที่ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศดีอยู่ที่ภาคเหนือ อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศในช่วงระหว่าง 15-63 ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยว ตั่งแต่ช่วงปลายปี2560-ต้นปี2561


          สำหรับในภาคอื่นๆคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลางไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเช่นเดียวกัน ยกเว้นเพียงบางจังหวัด  ผลการสำรวจ 19 จังหวัด พบว่ามี 25พื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดี ได้แก่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 58  ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 28 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 44   ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 41 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 36   ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ42 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ50 ต.เบตง  อ.เบตง จ.ยะลา มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ28  เป็นต้น ส่วนพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรต จ.สระบุรี เป็นต้น


          ทั้งนี้ จากการสำรวจปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 12-60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ตั้งอยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผลการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2560 สรุปผลว่าอำเภอแม่เมาะ เป็นพื้นที่ที่มีค่าดัชนีอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
         สำหรับจังหวัดสงขลา กฟผ.ได้ศึกษาเตรียมงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งเลือกใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัส นำเข้าจากต่างประเทศเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมความมั่นคง   ให้กับระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย