ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

“ภัทท์สุดา ประดับ” นักกิจกรรมจิตอาสามรภ.สงขลา ปั้นคนดีสู่รั้วขาว-แดง

“ภัทท์สุดา ประดับ” นักกิจกรรมจิตอาสามรภ.สงขลา ปั้นคนดีสู่รั้วขาว-แดง
                 น.ส.ภัทท์สุดา ประดับ หรือ “เบย์” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คนรุ่นใหม่ผู้มีหัวใจจิตอาสา และชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม


           น้องเบย์ ว่าที่ครูจากรั้วครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากทางคณะฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกสถานที่ ถือเป็นนักศึกษาจิตอาสามากความสามารถที่โดดเด่นทั้งด้านการเรียน กีฬา และยังมีจิตสาธารณะใช้เวลาทำประโยชน์ให้แก่สังคม
เบย์ให้เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นว่า อยากช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ดังนั้น ทุกครั้งที่มีกิจกรรมเพื่อสังคม เธอจึงไม่รีรอที่จะเข้าร่วม อาทิ บริจาคโลหิตในสถานศึกษา เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ร่วมกับนักศึกษา (กยศ.) เป็นจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณหาดสมิหลา หรือแม้แต่กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ในการพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอยู่และงดงาม


               
           นอกจากนั้น เบย์ยังทุ่มเทให้กับการบ่มเพาะความเป็นครูตามสาขาที่เธอเลือกเรียน เริ่มจากคิดแนวการสอนและทำแผนการสอนเอง ตลอดจนลงสถานที่จริง โดยดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ว่า


          “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”