ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสงขลา

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสงขลา


           วันที่ 14 ธ.ค. 60 ที่โรงพยาบาลสงขลา ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสงขลา โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้รับมอบ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคอนเสิร์ต “ศรัทธาเพื่อชีวิต” ซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.)