ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

สำนักงาน กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น 3 ชั้น ป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์

สำนักงาน กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น 3 ชั้น ป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของไม่รู้ตัว


          วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น 3 ชั้น ป้องกันลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของไม่รู้ตัว ณ ร้าน The Containers อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย คุณศุภกาญจน์ บุญจันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้นกว่า 120 ล้านเลขหมาย และผู้ใช้บริการบางรายอาจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 1 เลขหมาย รวมทั้งมี การใช้แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งต้องการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อ้างอิงในการใช้งาน         ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเปิดใช้งานโดยเราไม่รู้ตัว สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่นในชื่อว่า 3 ชั้น เพื่อทำการ ตรวจ,แจ้ง, และ ล็อค โดยผู้ใช้บริการทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน สามารถดาวน์โหลดผ่าน https://3steps.nbtc.go.th หรือพิมพ์คำว่า 3 ชั้น ผ่าน Google Play หรือ Play Store และสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ที่ศูนย์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย โดยเลือกสมัครเพียงค่ายนั้นที่ท่านใช้งานอยู่เพียงค่ายเดียวเท่านั้น แอปพลิเคชั่นนี้เป็นการบริหารการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นการป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย จึงทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่ายุ่งยาก และอาจเกิดความลังเลในการเริ่มใช้งาน แต่เมื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้แล้วจะสามารถป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชน ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์โดยไม่รู้ตัว


          สำหรับขั้นตอนการใช้งาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถตรวจเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในชื่อคุณภายในภายใน 1 คลิ๊ก โดยระบบจะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณจากฐานข้อมูลของทุกค่าย 2. แจ้งระงับเบอร์แปลกปลอมที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณ หรือเบอร์ของคุณที่ขาดหายไปก่อนยืนยันตัวตนที่ศูนย์ให้บริการ และ 3. ผู้ใช้บริการสามารถล็อคและปลดล็อคการเปิดโทรศัพท์ใหม่ด้วยตัวคุณเอง เพื่อป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชนของคุณไปแอบอ้างการเปิดเบอร์ใหม่ และเมื่อคุณต้องการเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถทำการปลดล็อคจากแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 3 ชั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก สำนักงาน กสทช. ต้องการให้ประชาชนมีเครื่องมือของตัวเองในการตรวจสอบ และปกป้องตัวเองจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยดำเนินงานร่วมกันกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล และการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล ที่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้บริการที่กระจายอยู่กับทุกค่ายมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเครื่องมือในการ ตรวจ แจ้ง ล็อค ให้ประชาชน คุณศุภกาญจน์ กล่าว


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2017, 01:29:44 PM โดย adminkhaw »