ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึก

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน


           วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพยงค์ อรัญดรนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และทัศนศึกษาดูงานฯในระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพัทลุงกระบี่ พังงาและภูเก็ต