ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน


           เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560ที่ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาสตรีได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ผลการคัดเลือก นางกัญญา ทองรักษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์