ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

กฟผ.โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กฟผ.โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่"


            วันที่ 25 ธ.ค 60 มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพากลุ่ม ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา นายสมาน แวสแลแม วศ.9 นายสัมพันธ์ ศิริพันธ์ วก.8 คณะทำงาน กฟผ.โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและกิจกรรมตอบคำถามให้ความรู้พร้อมห้องฉายหนัง แก่ประชาชนและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" จัดขึ้น ณ วัดนิคมประสาท หมู่3 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ประชาชนในตำบลเกาะสะบ้า และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 กว่าคน ภายในงานมีการแสดงต่างๆบนเวที บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ โดยศูนย์บริหารการลงทะเบียนภาค9สงขลา


            การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆเช่น บริการตัดผมฟรี บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการนวดแผนไทย บริการรถหนังสือเคลื่อนที่จากกศน.เทพา การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมทั้งมีบูทอาหารคาว หวาน และบริการเครื่องเล่นต่างๆเช่นบ้านลม รถไฟ สปริงบอร์ด รถบังคับ สนับสนุนโดย กฟผ.ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้กินฟรี เล่นฟรี ซึ่งในวันนี้มีประชาชน นักเรียน เยาวชน และผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกับบูทกฟผ. เป็นจำนวนมาก


            ซึ่งทางนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ได้เข้าเยี่ยมชมที่บูทกฟผ.พร้อมได้กล่าวขอบคุณทางกฟผ.ที่ได้ร่วมสนับสนุนของเล่นต่างๆในกิจกรรมอำเภอยิ้มเสมอมาและทุกๆกิจกรรมในอำเภอเทพา