ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

PFP มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

PFP มอบเงินช่วยเหลือ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา


   บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP  นำโดย คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนมอบเงินช่วย เหลือแก่ คนชรา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด    นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา