ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ทม ควนลังจัดพิธีตอกเสาเข็มมหามงคลจัดสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่

ทม ควนลังจัดพิธีตอกเสาเข็มมหามงคลจัดสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่


            วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (ใกล้สายตัดใหม่ถนนสนามบิน) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลเมืองควนลัง นำโดย นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีตอกเสาเข็มมหามงคลอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองควนลังโดยเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม และพิธีทางศาสนาพุทธ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูปทั้งจากวัดควนลัง วัดหาดใหญ่ใน โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกสำนัก/กอง และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีการอย่างคับคั่งและพร้อมเพรียงกัน