ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

สมาคม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 พร้อม ปาร์ตี

สมาคม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 พร้อม ปาร์ตี้ปีใหม่


            เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 13.30 สมาคม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จัดงานประจัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 ณ .รร.ไดอิชิ หาดใหญ่ โดย พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้ นายกสมาคม เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสมาคมร่วมประชุมกว่า 200 คน ก่อนเริ่มการประชุม ทางสมาคมได้นิมนต์ พระมหาสมบัติ ธรรมะโชโต เจ้าอาวาสวัดหลักสิบ พัทลุง ได้มา กล่าว สัมโมทนียกถา แก่ สมาชิก สมาคม บรรยากาศงานประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ในเวลา 18.00 น ได้มีงานเลี้ยงปาร์ตี้ ปีใหม่ และเพื่อเป็นเป็นการขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน.


          สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เกิดขึ้นมาจาก กลุ่มบุคคลที่เารพรักและศัทรธาในตัว พลเอ เปรมติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รวมตัวกันจัดตั้งเป็น "ชมรมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " เมื่อปี 2543 โดยการนำของ นายชัยรัตน์ เสถียร นายแพทย์วิทยา พืชไพบุลย์ ดร.ประยูร เทพนวล นายบุญเดช วรพงศ์ และนายภิญญู ศักดิืเพชร โดยมี พ.ต.อ.ไพจิตร ศรีคงคา เป็นประธานชมรม สมัยก่อตั้ง นายสมพงศ์ สระกวี เป็นประธานชมรมสมัยที่ 2 พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้ื เป็นประธานชมรม สมัยที่3 และเป็นผู้ก่อตั้งเป็น สมาคม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ปัจจุบัน พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้ื เป็น นายกสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน