ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

ชาวบ้านเทพาเรียกร้อง ขอนายกฯ ฟังเสียงส่วนใหญ่ เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้า

ชาวบ้านเทพาเรียกร้อง ขอนายกฯ ฟังเสียงส่วนใหญ่ เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้า


            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ชุมชน ม.4 คลองประดู่ ต.ปากบาง และกลุ่มชมรมต่างๆ ใน อ.เทพา นำโดยนายคารม ทองหนูรุ่ง นักวิจัยชุมชน ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์กรณีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา โดยขอยอมรับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อให้ได้มีเวลาพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆได้อย่างถูกต้องชัดเจน และคงไว้ในแผน PDP พร้อมกันนี้ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่ดำเนินการพิจารณา EHIA ให้เดินหน้าต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เลยทันที และคนเทพาขอยืนยันการสนับสนุนโรงไฟฟ้าให้เกิดขึ้น ขอให้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในระบบประชาธิปไตยโดยฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนเทพาอย่างแท้จริง ซึ่งขอให้ผู้ที่เห็นต่างเคารพในการตัดสินใจและไม่กดดันระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริง และให้ความร่วมมือกับนายอำเภอเทพาในการแก้ไขความไม่เข้าใจและข้อกังวลต่างๆ


            นอกจากนั้น ตัวแทนจากกลุ่มและชมรมต่างๆ รวมทั้งชาวบ้าน ม.4 คลองประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา ผลัดกันออกมาแสดงความคิดเห็น โดยทุกคนต่างเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่ต้องชะลอออกไปเนื่องจากคนเทพารอคอยโอกาสในการพัฒนามา 3-4 ปีแล้ว หากมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่เพียงแต่อำเภอเทพาเท่านั้น อำเภอข้างเคียงรวมทั้งจังหวัดปัตตานี ก็จะมีความเจริญตามไปด้วย รวมทั้งปัญหายาเสพติดและปัญหาความมั่นคงก็จะลดน้อยลงไปด้วย