ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์
Khawchawbannews

โค้ก-หาดทิพย์ มอบเครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้อาคารเย็นศิ

โค้ก-หาดทิพย์ มอบเครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้อาคารเย็นศิระม.อ.หาดใหญ่            รศ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบ เครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จากคุณปริยา  จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปติดตั้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ อาคารเย็นศิระ โดยมี นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ผอ. รพ. ม.อ, คุณดำรงรักษ  อภิบาลสวัสดิ์ และ คุณธงชัย  อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.หาดทิพย์ ร่วมส่งมอบเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารเย็นศิระ


            แพทย์หญิงสุภาพร  โรยมณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า เครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) มีความหมายมากกับชาวเย็นศิระ เพราะผู้ป่วยมะเร็งหรือโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเหล่านี้อยู่เฉยๆก็มีโอกาสหัวใจเต้นผิดปกติหรือหมดสติ  และเสียชีวิตกะทันหันได้ เพราะสมองและหัวใจสามารถขาดเลือดได้เพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้น แม้ว่าโรงพยาบาลจะอยู่ใกล้ก็ตาม ดังนั้น ถ้ามีเครื่องนี้อยู่ทำให้เราชาวเย็นศิระทุกคนอุ่นใจ เพราะจะสามารถช่วยแปะ ปั๊ม และช่วยช็อคไฟฟ้าในยามหัวใจเต้นผิดปกติได้ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารเย็นศิระ และผู้ป่วยทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ร้อยตรีไพโรจน์  รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมหาดทิพย์ ที่ช่วยเหลืออาคารเย็นศิระเสมอมาคะ